fbpx

Διεξαγωγή Ερευνών

Η διεξαγωγή ερευνών καθώς και τα αποτελέσματα αυτής είναι μία πολύ σημαντική πτυχή του marketing, την οποία λίγες επιχειρήσεις αξιοποιούν.

 

Πόσο πρόσφατα ζήτησες από τους πελάτες σου να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες θα έδιναν σαφής και σημαντικές πληροφορίες τόσο για το παρεχόμενο προϊόν/ υπηρεσία όσο και για την εξυπηρέτηση που παρέχει η επιχείρησή σου; Πότε ήταν η τελευταία φορά που διεξήχθη έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό;

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Διεξαγωγή ερευνών

Πολλές είναι οι φορές όπου συμβαίνουν πράγματα για τα οποία ένα στέλεχος μπορεί να μην έχει πλήρη επίγνωση ή τον πλήρη έλεγχο. Ο τελικός καταναλωτής, για παράδειγμα, έχει σήμερα στη διάθεσή του πληθώρα μέσων προκειμένου να αναζητήσει την κατάλληλη επιχείρηση και συνεπώς το κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία με την αξιοποίηση του οποίου θα ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του. Πραγματοποιώντας έρευνες σχετικά με τους πελάτες σου μπορείς αρχικά να ανακαλύψεις πολλά στοιχεία για την επιχείρησή σου, όπως για παράδειγμα η συμπεριφορά των υπαλλήλων σου προς τους πελάτες, η ικανοποίησή τους από την αγοραστική εμπειρία που τους προσφέρεις κ.α. Ακόμα, είναι εξέχουσας σημασίας να γνωρίζεις τον καταναλωτή στον οποίο απευθύνεσαι, τις ανάγκες του και τις προτιμήσεις του.

 

Τα παραπάνω είναι σε θέση να βοηθήσουν μία επιχείρηση να αναπτυχθεί περαιτέρω και να δημιουργήσει μία πλήρως στοχευμένη και αποτελεσματική marketing στρατηγική. Πιο συγκεκριμένα, κατανοώντας τι παραπάνω περιμένουν από την επιχείρηση οι πελάτες ή για πιο λόγο είναι δυσαρεστημένοι, δίνεται πλέον η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη της επιχείρησης με βάση τις ανάγκες του πελάτη. Σε αυτό το σημείο ίσως αναρωτιέσαι γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναπτυχθεί η επιχείρηση με βάση τις ανάγκες του πελάτη. Η απάντηση είναι απλή. Ο πελάτης είναι αυτός που κρατάει την επιχείρησή σου ζωντανή.

 

Η διεξαγωγή ερευνών όμως δεν σταματά μόνο στους πελάτες, στις ανάγκες τους και στην κατανόησή τους αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Η έρευνα μπορεί να είναι μία ιδέα, για παράδειγμα το πώς θα πρέπει να είναι μία συσκευασία προκειμένου να είναι αρεστή στο καταναλωτικό κοινό προκειμένου η τοποθέτησή της στην αγορά να φέρει στην επιχείρηση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο να ερευνάται και κατά τη διάρκεια της σχεδίασης μίας marketing στρατηγικής αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια ζωής μίας επιχείρησης είναι ο ανταγωνισμός. Είναι πλέον ευρέως γνωστό πως η παρθενογένεση δεν υφίσταται. Για να διατηρήσετε ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προαπαιτείτε να γνωρίζει κανείς τον ανταγωνισμό του, τις εξελίξεις που δραματοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο αλλά και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.

 

Μέθοδοι και τύποι έρευνας

Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι και τύποι ερευνών, οι οποίοι εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 2 μέθοδοι έρευνας, η ποιοτική και η ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείτε κατά κόρον για τη συλλογή στοιχείων που δεν μπορούν να παρατηρηθούν και μετρηθούν άμεσα. Διερευνά δηλαδή σε βάθος τις αντιλήψεις, τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των καταναλωτών απέναντι σε προϊόντα/ υπηρεσίες αλλά και τα βαθύτερα αίτια που τους οδηγούν στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιείται όταν τα δεδομένα που αναζητούνται είναι ακριβή και συγκεκριμένα και μπορούν να αποτυπωθούν με αριθμητικούς δείκτες. Συνεπώς, τα ποσοτικά δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατικές αναλύσεις οι οποίες οδηγούν σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη μέθοδος έρευνας βασίζεται στο σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου για τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να διανεμηθούν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα μέσω προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής ή μέσω του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης, μπορεί να διεξαχθεί και μεικτή έρευνα, η οποία αποτελεί έναν συνδυασμό της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας.

 

Επίσης, υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι ερευνών marketing, ο περιγραφικός, ο αιτιολογικός και ο εξερευνητικός τύπος έρευνας. Κατά τη διάρκεια μίας περιγραφικής έρευνας, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού απαντώντας σε ερωτήσεις «ποιος, που, πότε, τι και πώς». Χρησιμοποιείτε συνήθως στις περιπτώσεις όπου οι στόχοι και οι ερωτήσεις της έρευνας είναι ξεκάθαρα ορισμένοι και απαιτούνται συνοπτικές μετρήσεις προκειμένου να απαντηθούν οι προκαθορισμένες ερωτήσεις. Στην αιτιολογική έρευνα, μελετάται η σχέση αιτίας και αιτιατού, εξετάζεται δηλαδή αν μία μεταβλητή αιτιολογεί την αλλαγή μίας άλλης μεταβλητής. Ακόμα, μέσα από την εξευρενητικού τύπου έρευνα, βγαίνουν στην επιφάνεια προβλήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στην επιχείρηση και τα στελέχη της και έτσι, βοηθούν στον εντοπισμό του προβλήματος αλλά και των στοιχείων που το απαρτίζουν.

 

Μερικές από τις έρευνες που μπορεί να πραγματοποιήσει η επιχείρησή σου είναι η έρευνα αγοράς, η έρευνα ικανοποίησης των πελατών, η έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό, η έρευνα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα του brand ή σχετικά με το λανσάρισμα ενός καινούργιου προϊόντος ή υπηρεσίας κ.α.

 

Αποτελέσματα έρευνας

Τέλος, τα αποτελέσματα κάθε έρευνας που διεξάγεται μπορεί να μην είναι πλήρως αρεστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό σ’ αυτή τη διαδικασία να κοιτάει κανείς τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ανακαλύψατε κάτι σημαντικό για την επιχείρησή για το οποίο πριν από μερικές ώρες είχατε πλήρη άγνοια. Η γνώση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να βελτιωθούν διαδικασίες και στρατηγικές οι οποίες με τη σειρά τους θα εξελίξουν την επιχείρησή και θα τη φέρουν πιο κοντά στην επιτυχία. Εξάλλου όπως έχει αναφέρει και ο Φράνσις Μπέικον αρκετά χρόνια πριν «η γνώση είναι δύναμη».

 

Θες να μάθεις περισσότερα;