fbpx

Λήψη Αποφάσεων

Καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Άλλες ασήμαντες και άλλες πιο σημαντικές, άλλες σύνθετες και άλλες λιγότερο σύνθετες. Για παράδειγμα, πολλές φορές μπορεί να αναρωτιέσαι ποιο εικαστικό να επιλέξεις προκειμένου να είσαι σίγουρος/η ότι μία διαφημιστική καμπάνια θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμα, μπορεί η θέση σου στην επιχείρηση να είναι τέτοια ώστε να χρειάζεται να λαμβάνεις αποφάσεις σχετικά με τις προσλήψεις ή τις απολύσεις. Επίσης, μπορεί στο εσωτερικό της επιχείρησης να έχει προκύψει ένα θέμα με κάποιον καλό πελάτη. Σ’ αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να λάβεις μία απόφαση, να διαχειριστείς το ζήτημα εσύ ή να το διαχειριστεί κάποιος άλλος από την ομάδα σου;

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Λήψη αποφάσεων

Ως απόφαση ορίζεται η επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών επιλογών και σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών.

 

Κάθε απόφαση που κλινόμαστε να λάβουμε είναι διαφορετική και συνεπώς, αξιοποιούνται διαφορετικά κριτήρια προκειμένου να ληφθεί η σωστή απόφαση που θα ενέχει τους λιγότερους κινδύνους. Για να πάρει κανείς μία απόφαση θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του δεδομένα σε σχέση με το θέμα το οποίο διαχειρίζεται. Προκειμένου να αντληθούν αυτά τα δεδομένα, η επιχείρηση θα πρέπει να καταγράφει στατιστικές, τις οποίες θα μπορεί να απεικονίσει με νούμερα. Συνεπώς, οι δομημένες αποφάσεις έχουν να κάνουν με την απεικόνιση ενεργειών και με την κατάσταση στην οποία αυτές βρίσκονται.

Αναλόγως την κατάσταση μίας στατιστικής, οι αποφάσεις μπορεί να ληφθούν για τη βελτίωση ή συντήρησή της. Αν για παράδειγμα, ανακαλύψεις ότι μία συγκεκριμένη περιοχή της επιχείρησής σου είναι σε κίνδυνο και ο κίνδυνος αυτός είναι εξακριβωμένος από νούμερο, μία υγιής απόφαση που θα μπορούσες να λάβεις είναι να χειριστείς προσωπικά την κατάσταση και να μην το αναθέσεις σε άλλους.

 

Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας

Καθημερινά, οι αποφάσεις λαμβάνονται κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, αβεβαιότητας και κινδύνου. Η γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες λαμβάνεται μία απόφαση είναι χρήσιμη για το διοικητικό στέλεχος καθώς, ανάλογα με αυτές θα πρέπει να επιλέξει τη διαδικασία, τις τεχνικές, τις πληροφορίες, τα κατάλληλα άτομα κλπ., που θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη της απόφασης.

 

Για τους παραπάνω λόγους, κάθε απόφαση θα πρέπει να βασίζεται σε στατιστικές, μοντέλα, τάσεις, στρατηγικές, καταστάσεις και πολιτικές, οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες στους στόχους της επιχείρησης.

 

Διαδικασία λήψης απόφασης

Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων αποτελεί τον κύριο λόγο επιτυχούς ή ανεπιτυχούς έκβασης των ενεργειών της επιχείρησης. Για να ληφθεί και να τελεσφορήσει μία επιτυχής απόφαση, προϋποθέτει μία βαθύτερη αναλυτική διερεύνηση και μελέτη, αλλά και την ικανότητα της διορατικότητας και της προβλεπτικότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει κάποια σταθερά δεδομένα, κάποια κριτήρια, μοντέλα, στρατηγικές, πολιτικές και συστήματα δηλαδή, με τη βοήθεια των οποίων θα καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των συνεπειών κάθε εναλλακτικής επιλογής με στόχο τη λήψη της βέλτιστης απόφασης, η οποία θα είναι σύμφωνη με την κουλτούρα και το όραμα της επιχείρησης και ταυτόχρονα θα δώσει μία ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη.

 

Στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σημαντικό ρόλο κατέχουν τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ), τα οποία βοηθούν τόσο στη διαχείριση της επιχείρησης όσο και στη λήψη αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα λήψης αποφάσεων επεκτείνουν τις δυνατότητες του ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει να λάβει μία απόφαση, επιταχύνοντας την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και ενισχύοντας την εξαγωγή συμπερασμάτων και τις γνώσεις του αποφασίζοντος.

 

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ)

Ένα σωστά σχεδιασμένο ΣΥΑ αποτελεί ένα διαπροσωπικό σύστημα λογισμικού το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις να συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες μέσα από ένα συνδυασμό δεδομένων, εγγράφων, προσωπικής γνώσης ή ακόμα και να βοηθήσει τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται να αναγνωριστούν και να αναδείξουν τις δυνατότητές τους, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στη λήψη μίας απόφασης.

 

Ακόμα, τα ΣΥΑ περιλαμβάνουν μία σειρά διεκπεραιωτικών υποσυστημάτων, κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις τυποποιημένες εργασίας μίας λειτουργίας της επιχείρησης, ή ενός μέρους αυτής. Συνεπώς, μέσω ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων μπορείς να βρεις εργαλεία αναλυτικής επεξεργασίας των δεδομένων της επιχείρησής σου, εργαλεία εξερεύνησης δεδομένων και κατά συνέπεια δημιουργίας γνώσης, εργαλεία μοντελοποίησης προβλημάτων, αποφάσεων και της αποτελεσματικότητάς τους και τέλος, εργαλεία μοντελοποίησης για τον αποφασίζοντα.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;