fbpx

Management – Διαχείριση

Για περίπου 2 αιώνες η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μέσω του συστήματος διοίκησής της κατάφερε να βρεθεί στο ζενίθ της πολιτικής και πολιτιστικής ακμής. Οι ιστορικοί ονόμασαν την ευημερία αυτή Pax Romana ενώ κάποιοι την αποκαλούσαν την ευτυχέστερη περίοδο της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, στο εσωτερικό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επικρατούσε ειρήνη, ασφάλεια και ηρεμία. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν μέσω της οργάνωσής της αυτοκρατορίας, του ισχυρού αμυντικού της συστήματος αλλά και του διευρυμένου οδικού της δικτύου. Σχετικά με την οργάνωση της αυτοκρατορίας, εκείνη την περίοδο, ο Αύγουστος δημιούργησε οργανωμένα σώματα αστυνομίας και πυροσβεστικής καθώς και ένα ισχυρό ταχυδρομικό σύστημα. Επιθυμία του ήταν να ενσαρκώσει το πνεύμα της αρετής και του ήθους τα οποία χαρακτήριζαν τη δημοκρατική εποχή.

 

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, ως ζωντανοί οργανισμοί απαρτίζονται από ομάδες ανθρώπων και εύλογα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν μία μικρή κοινωνία, η οποία προκειμένου να λειτουργήσει και να ευημερήσει θα χρειαστεί να οργανωθεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά από τα εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

Ρωτήστε 10 διαφορετικούς ανθρώπους τι σημαίνει διαχείριση – management και θα λάβετε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Ωστόσο, όλοι θα σας απαντήσουν ότι το καλό management είναι αυτό που ορίζει την επιτυχία και εξέλιξη μίας επιχείρησης. Γιατί όμως το πιστεύουν όλοι αυτό;

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Τι είναι η διαχείριση – management;

Ότι δεν μετριέται δεν ελέγχεται Einstein. Το management, ως θεωρητική επιστήμη, αναλύει τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Είναι ένα σύστημα ενεργειών, μέσω του οποίου επιτυγχάνονται οι στόχοι μίας επιχείρησης αξιοποιώντας αποτελεσματικά συγκεκριμένους πόρους. Ως management, ακόμα, ορίζεται η λειτουργία που επιτρέπει να επιτευχθούν αποτελέσματα ή στόχοι μέσω άλλων ανθρώπων. Πιο αναλυτικά, η χρήση υλικών, ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, σε συνδυασμό με τη σχεδίαση, τη δομή και την ανάπτυξη ενός οργανισμού, καθώς και ο καθορισμός στόχων και η επιλογή κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε management.

 

Συνεπώς, το management θέτει πρότυπα, καταρτίζει προϋπολογισμούς, καταστρώνει σχέδια, πραγματοποιεί ελέγχους, συντονίζει, καθοδηγεί και παρακινεί στελέχη καθώς και λαμβάνει αποφάσεις. Επίσης, παρακολουθεί την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της επιχείρησης και αξιοποιεί διορθωτικά μέτρα όταν δεν επιτυγχάνονται τα σχέδιά του.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η διαχείριση – management αφορά την άσκηση όλων των διοικητικών, τεχνικών και ανθρώπινων διαδικασιών που μετέχουν στη δημιουργία του πρωταρχικού στόχου της επιχείρησης, του πλούτου δηλαδή.

 

Βασικές λειτουργίες του management

Για να επιτευχθεί ο πλούτος, θα πρέπει οι βασικές λειτουργίες του management να επιτελούνται με το βέλτιστο τρόπο. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο της επιχείρησης.

 

Πώς όμως αυτές οι λειτουργίες μπορούν να μετρηθούν και να διαπιστωθεί η επιτυχία τους;

 

Οι βασικότεροι επιχειρησιακοί δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του management είναι η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Η αποδοτικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη ενώ η παραγωγικότητα μετρά ποσότητες. Η έννοια της αποτελεσματικότητας, ωστόσο, είναι ευρύτερη καθώς καλύπτει τόσο δείκτες παραγωγικότητας (σύγκριση φυσικών μεγεθών) όσο και δείκτες αποδοτικότητας (σύγκριση οικονομικών μεγεθών).

 

Συντελεστές του management

Η γνώση, οι ικανότητες, η φιλοσοφία/κουλτούρα και τα συστήματα, εργαλεία και μέθοδοι αποτελούν τους 4 βασικότερους συντελεστές του management, οι οποίοι θα προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητά του. Οι συντελεστές αυτοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον και είναι εξίσου σημαντικοί αφού η έλλειψη μόνο του ενός αρκεί για να καταστήσει αδύνατη την άσκηση του άλλου. Ακόμα, είναι φανερό ότι μεταξύ των τεσσάρων αυτών συντελεστών υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης, καθώς ο κάθε ένας επιδρά στην ύπαρξη ή τη μορφή του άλλου.

Το management, λοιπόν, αφορά τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, των πόρων, του ανθρωπίνου δυναμικού, των έργων καθώς και όλων των διαδικασιών και λειτουργιών μίας επιχείρησης προκειμένου να καταστεί βιώσιμη στο χώρο και στο χρόνο καθώς και στο παρόν και στο μέλλον.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;