fbpx

Οικονομικά Μεγέθη

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τις λέξεις οικονομικά μεγέθη;

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι εντελώς λανθασμένα ταυτίζουν τη λέξη οικονομία με τα χρήματα.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Τι σημαίνει οικονομία;

Η οικονομική επιστήμη μελετά τους τρόπους αξιοποίησης των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και τη διανομή αυτών μεταξύ των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Συνεπώς, η οικονομική επιστήμη μετρά και μελετά τις αλλαγές που επιφέρουν μεγέθη, έχοντας πάντα κατά νου δύο βασικούς πυλώνες. Την προσφορά και τη ζήτηση.

 

Με άλλα λόγια, οικονομία είναι η χρησή τομή που περιγράφεται με 2 μόνο λέξεις, «τόσο, όσο». Για παράδειγμα, πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για την παραγωγή της απαιτούμενης ποσότητας «προϊόντος, πιο πρέπει να είναι το περιθώριο κέρδους, πόσος χρόνος χρειάζεται για μία εργασία κλπ. Ακόμα, η οικονομία αφορά την πρόβλεψη και κατ’ επέκταση τη σωστή λήψη αποφάσεων σε σχέση με ενέργειες μεταβολής οποιουδήποτε μεγέθους της επιχείρησης.

 

Οικονομικά μοντέλα

Τα οικονομικά μοντέλα δεν εξετάζουν μόνο την αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών αλλά μοντελοπιούντε οποιοδήποτε μέγεθος είναι ικανό να επηρεάσει μία παραγωγική διαδικασία και καταμετρούν την μεταβολή του αλλά και προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο μέγεθος θα χρειαστεί να διαμορφωθεί προκειμένου να επιτυχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι της επιχείρησης.

 

Τα οικονομικά μοντέλα δεν αφορούν μόνο τις επιχείρησης αλλά μία πλειάδα εφαρμογών. Μελετούν, αιτιολογούν και εν τέλει μοντελοποιούν κάποια μεγέθη με στόχο τη δημιουργία προβλέψεων. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι θέλετε να αγοράσετε έναν καναπέ για το καινούργιο σας σπίτι. Η πρώτη κίνησή σας ποια θα ήταν; Να μετρήσετε τον χώρο στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τον καναπέ προκειμένου να ορίσετε τις ακριβείς διαστάσεις του. Οι διαστάσεις του καναπέ αποτελούν ένα μέγεθος το οποίο θα επηρεάσει την τελική απόφαση της αγοράς. Γνωρίζοντας το σωστό μέγεθος του καναπέ θα αγοράσετε το προϊόν που θα ταιριάζει κατάλληλα στο χώρο και συνεπώς, θα είστε ευχαριστημένος/η από την επιλογή σας. Ένα ακόμη οικονομικό μέγεθος είναι και ο αριθμός των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα χρειαστεί μία χώρα. Για να οριστεί αυτός ο αριθμός είναι αναγκαίοι τα αρμόδια πρόσωπα να μελετήσουν την ηλεκτρική κατανάλωση της χώρας, τον αριθμό των νοικοκυριών κλπ. έως ότου καταλήξουν στην τελική τους απόφαση.

 

Οικονομικά μεγέθη και επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων τα οικονομικά μεγέθη βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους κλάδους. Αφορούν τους εργαζομένους, τις χρηματοροές, τα περιθώρια κέρδους κλπ. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ο αριθμός των εργαζομένων που χρειάζεται μία επιχείρηση για να υλοποιήσει τους στόχους της αποτελεί ένα οικονομικό μέγεθος. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται να μελετά ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό, να προβλέπει τάσεις και αλλαγές προκειμένου να διατηρεί στο εσωτερικό τόσο προσωπικό όσο χρειάζεται για την παραγωγή και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι και η συσκευασία ενός προϊόντος αποτελεί οικονομικό μέγεθος; Κι όμως. Ο καθορισμός του μεγέθους της συσκευασίας επηρεάζει σημαντικές διαδικασίες της παραγωγής της επιχείρησης. Αν η συσκευασία είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή και συνεπώς, δύσχρηστη στον τελικό καταναλωτή τότε είναι ανεμενόμενο ότι το μέγεθος αυτό θα επηρεάσει τις πωλήσεις σας και συνεπώς την κερδοφορία της επιχείρησης.

 

Όπως ίσως έχετε αντιληφθεί μέχρι τώρα η οικονομία δεν αφορά τα χρήματα και τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Τα χρήματα αποτελούν ένα από τα πολλά μέγεθη τα οποία μελετά και εξετάζει η οικονομία.