fbpx

ROI

Πόσα είναι τα χρήματα που πρέπει να επενδύσω σε αυτό που λέγεται marketing; Πόσα χρήματα θα μου κοστίσει η διαφήμιση; Πόσα χρήματα θα χρειαστούν για ένα καινούργιο website; Πόσα χρήματα θα χρειαστεί η διαδικτυακή διαφήμιση;

 

Τα παραπάνω είναι σύνηθες ερωτήματα πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μπροστά στο κόστος τέτοιων ενεργειών είναι αναποφάσιστες.

 

Πολλές είναι οι φορές κατά τις οποίες τα στελέχη ή οι επιχειρηματίες αναρωτιούνται ποιο είναι το κέρδος από διάφορες ενέργειες στις οποίες έχει επενδυθεί με πολύ κόπο ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Πόσο κέρδος έχετε βγάλει από τις ενέργειες προώθησης, για παράδειγμα, σε σύγκριση με το πόσα χρήματα έχετε δαπανήσει σε αυτές;

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Ο δείκτης ROI: τι είναι και πώς υπολογίζεται

Την απάντηση που ψάχνετε θα σας τη δώσει ο δείκτης ROI. Ο ROI (ReturnOnInvestment) ορίζεται ως η επιστροφή επί της επένδυσης ή αλλιώς η απόδοση της επένδυσης. Στην ουσία αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης του κέρδους μίας επιχείρησης από την επένδυση κάποιας πηγής. Η υψηλή επιστροφή επί της επένδυσης σημαίνει πως η επένδυση κερδίζει σε σύγκριση με το κόστος της. Ως μετρητής αποδοτικότητας, η επιστροφή επί της επένδυσης χρησιμοποιείται για να υπολογίσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων. Σε ένα καθαρά οικονομικό πλαίσιο, η επιστροφή επί της επένδυσης είναι ένας τρόπος να σκέφτεται κανείς το κέρδος σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο.

 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο σκοπός της επιστροφής επί της επένδυσης είναι να μετρήσει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο τα ποσοστά επιστροφής σε χρήματα τα οποία επενδύθηκαν για μία συγκεκριμένη ενέργεια, ώστε μετέπειτα να ληφθεί η απόφαση για την εκτέλεση ή μη της ενέργειας.

 

Οι προωθητικές αποφάσεις μίας επιχείρησης έχουν εμφανή σύνδεση με την επιστροφή επί της επένδυσης, αλλά ωστόσο οι συγκεκριμένες αποφάσεις επηρεάζουν τη χρήση των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. Οι διαφημιστές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν τη θέση της επιχείρησης και τις πιθανές επιστροφές κεφαλαίων.

 

Προς αποφυγή παρανοήσεων είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απόδοση της επένδυσης δεν είναι απαραιτήτων η ίδια με το κέρδος. Ο ROI αφορά τα χρήματα που επενδύει η επιχείρηση και την επιστροφή που πραγματοποιείται με αυτά τα χρήματα με βάση πάντα τα καθαρά κέρδη της. Το κέρδος από την άλλη πλευρά, μετρά την απόδοση της επιχείρησής. Ο ROI και το κέρδος είναι δύο διαφορετικά στοιχεία και δεν θα πρέπει να συγχέονται.

 

Υπολογισμός ROI

Η επιστροφή επί της επένδυσης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: επιστροφή επί της επένδυσης (%) = (καθαρό κέρδος/ επένδυση) x 100. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει κι έναν ακόμα τρόπο υπολογισμού της επιστροφής επί της επένδυσης: Επιστροφή επί της επένδυσης = (κέρδος από την επένδυση – κόστος της επένδυσης)/ κόστος της επένδυσης.

 

Ο ROI μετρά με άλλα λόγια πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση αξιοποιεί τα κεφάλαια της για να παράγει κέρδος. Εάν η επένδυση δεν έχει θετικό πρόσημο ή αν υπάρχουν άλλες επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση, τότε η επένδυση δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ακόμα, η μέτρηση του ROI μεταβάλλεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση. Ένας επιχειρηματίας για παράδειγμα μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικά προϊόντα διαιρώντας το μεικτό κέρδος των αντίστοιχων προϊόντων με τις αντίστοιχες διαφημιστικές δαπάνες. Στην αντίπερα όχθη, ένας οικονομικό αναλυτής μπορεί να συγκρίνει τα δύο ίδια προϊόντα χρησιμοποιώντας έναν εντελώς διαφορετικό υπολογισμό ROI, π.χ. να διαιρέσει τα συνολικά έσοδα από την πώληση των προϊόντων με τα συνολικά κόστη που δαπανήθηκαν για αυτά.

 

Η παραπάνω ευελιξία στον υπολογισμό του ROI έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Καθώς ο υπολογισμός του ROI μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί και να εκφράσει διαφορετικό αποτέλεσμα κάθε φορά ώστε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του κάθε αναλυτή, είναι χρήσιμο να ορίζονται πάντοτε οι παράγοντες που εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη ανάλυση και μου συμμετείχαν ενεργά στον καθορισμό του αποτελέσματος.

 

Δεδομένου ότι ο ROI δεν αντιπροσωπεύει έμφυτα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείτε μία συγκεκριμένη επένδυση, ο δείκτης αυτός μπορεί συχνά να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ποσοστό απόδοσης, το οποίο αναγκαστικά αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για μία πιο συνολική εικόνα, μπορεί κανείς να ενσωματώσει στην ανάλυσή του την καθαρή παρούσα αξία (NetPresentValue), η οποία αντιπροσωπεύει τις διαφορές στην αξία του χρήματος με την πάροδο του χρόνου λόγω του πληθωρισμού. Η εφαρμογή της καθαρής παρούσας αξίας ενός προϊόντος κατά τον υπολογισμού του ποσοστού απόδοσης επί της επένδυσης πολλές φορές αποκαλείται και ως ο πραγματικός ρυθμός απόδοσης.

 

Σε γενικές γραμμής ο δείκτης της απόδοσης των επενδύσεων μίας επιχείρησης αποτελεί ίσως την πιο σημαντική μέτρηση καθώς βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους της επιχείρησης και δείχνει την πραγματική επιρροή που έχει μία επένδυση στην κερδοφορία και επιτυχία της επιχείρησης.

 

Κοινωνική επιστροφή επί της επένδυσης (SROI)

Τέλος, η επιστροφή επί της επένδυσης μπορεί να υπολογιστεί και σε άλλους τομείς πέρα από εκείνο του οικονομικού κέρδους. Για παράδειγμα, η κοινωνική επιστροφή επί της επένδυσης (SROI), αποτελεί μία μέθοδος υπολογισμού μη οικονομικής αξίας και πιο συγκεκριμένα μία μέτρηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των ενεργειών μίας επιχείρησης και συμπεριλαμβάνει κυρίως εκείνες που επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό της κατανομής κεφαλαίων και πόρων.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;