fbpx

Στοχοθέτηση

Τι είναι ο στόχος;

Ως στόχος ορίζεται ως οτιδήποτε επιδιώκει κανείς και αποτελεί το αντικείμενο των προσπαθειών κατά τη διάρκεια επίτευξης ενός σκοπού, ενός απώτερου σημείου δηλαδή στο οποίο αποβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Είδη στόχων

Στο πλαίσιο της επιχείρησης υπάρχουν διάφορα είδη στόχων. Ας εξετάσουμε ένα ένα τα πιο δημοφιλή είδη στόχων. Ο ευρύτερος στόχος μίας επιχείρησης καλύπτει μία γενική επιδίωξη η οποία πιθανώς να είναι ορισμένη κατά προσέγγιση σε ένα χρονικό πλαίσιο. Ένα παράδειγμα ευρύτερου στόχου μπορεί να είναι η αύξηση των υπαλλήλων της επιχείρησης κατά 50. Επίσης μπορούν να τεθούν στόχοι οι οποίοι αποκαλούνται στοιχειώδης και σχετίζονται με την οργάνωση, το προσωπικό και τις επικοινωνίες της επιχείρησης. Οι στοιχειώδης στόχοι είναι αναγκαίο να τηρούνται καθώς ασχολούνται με το οργανόγραμμα και το σημείο στο οποίο επιδιώκει να φτάσει η επιχείρηση. Ένα ακόμα είδος στόχου είναι οι εξαρτώμενοι στόχοι. Το συγκεκριμένο είδος στόχων ενέχει την επιλογή «ή…ή». Οι στόχοι λειτουργίας αφορούν οδηγίες και ενέργειες ή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή ένα χρονοδιάγραμμα. Οι στόχοι παραγωγής ορίζουν ποσότητες όπως για παράδειγμα οι στατιστικές. Ένα επιπλέον είδος στόχου είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αποτελείται από μία σειρά στόχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλα τα είδη στόχων.

 

Καθορισμός στόχων επιχείρησης

Η στοχοθέτηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του στρατηγικού management μίας επιχείρησης. Οι στόχοι αποτελούν την κατάληξη του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και αποτελούν δεσμεύσεις των στελεχών ως προς την επιχείρηση. Σκοπός των στόχων συνεπώς, είναι η εστίαση της προσοχής της επιχείρησης στο τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί και μέχρι πότε.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκουν στρατηγικά και με συνέπεια την επίτευξή τους φαίνεται να έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ενεργούν αυτοσχεδιαστικά.

 

Η στοχοθέτηση είναι καλό να πραγματοποιείται για κάθε δραστηριότητα σημαντική προς την επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι δεν ορίζονται μόνο για την επιχείρηση ως σύνολο αλλά ορίζονται και σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα τμήματα και για όλες τις λειτουργίες της. Οι στόχοι είναι εκείνοι που θα καθορίσουν την ενέργειες που πρέπει να επιτελεστούν αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα προς επίτευξη.

 

Για παράδειγμα μία επιχείρηση μπορεί να θέσει χρηματοοικονομικούς στόχους. Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξή της καθώς θα βοηθήσουν την επιχείρηση να διατηρηθεί στην υφιστάμενη θέση της αλλά και να εξελιχθεί. Η ανάπτυξη των εσόδων, η απόδοση των επενδύσεων, η ανάπτυξη των κερδών κλπ. αποτελούν παραδείγματα χρηματοοικονομικών στόχων.

 

Οι στόχοι της επιχείρησης ως απόρροια της αποστολής της είναι χρήσιμο να παρακινούν όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης να αποδίδει τα μέγιστα για την επίτευξη τους.
Ακόμα, θα χρειαστεί οι στόχοι να βασίζονται σε στατιστικές αλλά και στη θέση την οποία θέλει να κατακτήσει η επιχείρηση. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις ενδέχεται να θέσουν λάθος στόχους, οι οποίοι φαινομενικά για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν. Η δημιουργία λάθος στόχων είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι στόχοι κάθε λειτουργίας ή τμήματων της επιχείρησης είναι αναγκαίο να συνάδουν με τους συνολικότερους και υψηλού επιπέδου στόχους της επιχείρησης ως οντότητα στο χώρο και στο χρόνο.

 

Σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο, για να επιτευχθούν οι στόχοι μίας επιχείρησης θα πρέπει να είναι έξυπνοι (S.M.A.R.T.). Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι κάθε επιχείρησης ενδείκνυται να είναι συγκεκριμένοι (Specific), μετρήσιμοι (Measurable), εφικτοί (Achievable), ρεαλιστικοί (Realistic) και χρονικά δεσμευτικοί (time bound).

 

Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε τόσο πιο πετυχημένους στόχους θα θέσετε. Έχει διαφορά το «θέλω να βγάλω περισσότερα χρήματα» από το «θέλω να αυξήσω το τζίρο μου βρίσκοντας νέους πελάτες». Ωστόσο, μην ξεχνάτε ποτέ ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μετρήσετε. Συνεπώς, θα χρειαστεί να ποσοτικοποιήσετε το στόχο σας ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε την απόδοσή του. Έτσι, ο παραπάνω στόχος μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής «θέλω να αυξήσω το τζίρο μου κατά 5% βρίσκοντας 10 νέους πελάτες». Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό οι στόχοι που θα τεθούν να είναι εφικτοί και να υπολογίζονται με βάση τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης. Αν για παράδειγμα ορίσετε ότι θέλετε να αυξήσετε το τζίρο σας κατά 60% ενώ δεν έχετε στη διάθεσή σας τους αντίστοιχούς πόρους ο στόχος αυτός δεν θα μπορέσει ποτέ να υλοποιηθεί. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ρεαλιστικοί στόχοι βασισμένοι στα προτερήματα της ομάδας σας αλλά και τις αδυναμίες της θα βοηθήσουν στην δημιουργία ρεαλιστικών στόχων που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χρονικός περιορισμός στην επίτευξη του στόχου σας προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του. Έτσι, το παράδειγμα του στόχου που έχει διαμορφωθεί παραπάνω θα οριζόταν ως «θέλω να αυξήσω το τζίρο μου κατά 5% βρίσκοντας 10 νέους πελάτες μέσα σε 2 μήνες».

 

Θες να μάθεις πώς θα ορίσεις σωστούς στόχους;