fbpx

Team Building

Η δημιουργία μίας σωστής ομάδας και το δέσιμό της στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της επιχείρησης καθώς, οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των μελών κάθε ομάδας είναι ικανές να αυξήσουν την αποδοτικότητα του συνόλου της ομάδας αλλά και του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Ακόμα, η σωστή δημιουργία μίας ομάδας, δημιουργεί εμπιστοσύνη, μετριάζει τις συγκρούσεις, ενθαρρύνει την επικοινωνία και αυξάνει τη συνεργασία. Η αποτελεσματική δημιουργία ομάδων ισοδυναμεί με αφοσιωμένους υπαλλήλους.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 

Team Building: Τι είναι;

Ο όρος team building σχετίζεται με όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το σωστό προσανατολισμό, τη συνοχή, τη συνεργασία μίας ομάδας και τη διατήρηση υψηλών παραγωγικών και συναισθηματικών επιπέδων ούτως ώστε να μπορεί να υπηρετεί σκοπούς και στόχους που την αφορούν. Με άλλα λόγια, αφορά το δέσιμο μίας ομάδας ανθρώπων και η διατήρηση ισορροπημένων σχέσεων στο εσωτερικό της.

 

Η δημιουργία συναισθηματικών συνδέσεων στο εσωτερικό των ομάδων αποσκοπεί στο να φέρει κοντά τους ανθρώπους ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και ομαδική εργασία. Δραστηριότητες εκτός του χώρου εργασίας βοηθούν στο να δουν όλα τα μέλη της ομάδας τους υπόλοιπους υπό ένα διαφορετικό πρίσμα και διαφορετικές συνθήκες, επιτρέποντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ τους σε διαφορετικό επίπεδο. Αντίθετα, στο χώρο εργασίας πολλοί εργαζόμενοι καλούνται να σκεφτούν τις συνέπειες αυτών των δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας.

 

Ενέργειες και τεχνικές team building

Οι ενέργειες που αποσκοπούν στο να δεθεί μία ομάδα ανθρώπων στο εσωτερικό της επιχείρησης βελτιώνουν κάθε ενέργεια και κάθε έργο της επιχείρησης το οποίο είναι αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, μέσω της κατανόησης των δυνατών και αδύναμων στοιχείων και χαρακτηριστικών κάθε ατόμου. Η κατανόηση αυτή συμβάλλει στην αρμονικότερη συνεργασία της ομάδας και στη μελλοντική της εξέλιξη. Όλοι αναζητούν ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας όπου θα αισθάνονται χαρούμενοι και άνετοι να εργαστούν αλλά και να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές τεχνικές για την ένωση μίας ομάδας ανθρώπων. Κάποιες από αυτές είναι πολύ γνωστές και σχετίζονται με διαδικασίες κατά τις οποίες η ομάδα απομονώνεται σε ένα νέο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η οργάνωση εκδρομών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τεχνικές που αφορούν το δέσιμο, την ηγεσία και το συνολικότερο προσανατολισμό της ομάδας. Η συγκεκριμένη τεχνική δεν συνδέεται με υλικές αξίες αλλά στηρίζεται στον προσανατολισμό της ομάδας σε ιδεώδη και ιδανικά, διαφορετικά ανά επιχείρηση και ομάδα, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό δέσιμο, ομοψυχία δηλαδή, ασυνήθιστο ως προς τις υπάρχουσες και διαδεδομένες τεχνικές. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι γνωστή με τον όρο «Το χαρτί της τουαλέτας».

 

Η ευτυχία και η μάθηση είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα δημιουργείται ένα θετικό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων, το οποίο με τη σειρά του ωφελεί την επιχείρηση. Επιλέγοντας κάτι μοναδικό και κάτι ελαφρώς έξω από τη ζώνη άνεσης των μελών της ομάδας μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαφορετικό και ισχυρό δέσιμο της ομάδας.

 

Το βασικότερο όλων είναι η δημιουργία, από την πλευρά της διοίκησης, ευκαιριών σύνδεσης της ομάδας και αλληλεπίδρασής της ομάδας εκτός του πλαισίου των συναντήσεων και των παρουσιάσεων. Η διαδικασία μετατροπής μίας ομάδας μεμονωμένων ατόμων σε μία συνεκτική ομάδα, μία ομάδα ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι συνεργάζονται με επιτυχία και αλληλεξάρτηση για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών αλλά και να επιτύχουν προκαθορισμένους στόχους, αποτελεί το βασικότερο σκοπό της δημιουργίας της.

 

Οι αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό μίας ομάδας, μπορεί να περιλαμβάνουν την καθημερινή επαφή στην οποία εμπλέκονται τα μέλη της προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους. Μπορεί ακόμα, να περιλαμβάνουν δομημένες δραστηριότητες οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο βασίζεται στην ομαδική και όχι στην ατομική εργασία.

 

Ένα από τα θεμέλια της οργανωτικής ανάπτυξης της επιχείρησης αποτελεί η δημιουργία σωστών και άριστα συνεργάσιμων ομάδων. Μέσω της ομαδικότητας και της άριστης συνεργασίας, ευθυγραμμίζεται όλη η ομάδα γύρω από κοινούς στόχους, δημιουργούνται αποτελεσματικές σχέσεις εργασίας, μειώνονται τυχόν ασάφειες του ρόλου του κάθε μέλους και η εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα πραγματοποιείται πιο εύκολα. Η μειωμένη απόδοση μίας ομάδας, μπορεί να οφείλεται σε αδύναμη σχέση μεταξύ των μελών της.

 

Είναι πολύ σημαντικό ο επικεφαλής κάθε ομάδας να μπορεί να κατατάξει τα μέλη στην κλίμακα κινήτρων. Με βάση την κλίμακα κινήτρων μπορεί να καθοριστεί το προσωπικό επίπεδο κινήτρου κάθε ανθρώπινου παράγοντα της επιχείρησης και να αναγνωριστούν οι αποκλίσεις αυτού από την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να δουλέψει η ομάδα προκειμένου να υπάρχει πλήρης συνεργασία, κοινοί στόχοι και η μέγιστη αποδοτικότητά της.

 

Από τα παραπάνω είναι φανερό πώς, η δυνατή σχέση μεταξύ των μελών μίας ομάδας είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου. Όπως άλλωστε έχει αναφερθεί από τον Phil Jackson, η δύναμη κάθε ομάδας είναι το κάθε μέλος της ξεχωριστά ενώ, η δύναμη των μελών είναι η ίδια η ομάδα.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;